Workshops

Mensen zoeken naar betekenis, bevestiging, naar positionering, naar meer voldoening en balans. Heel wat zaken brengen ons dagdagelijks op één of andere manier in de war en verstoren een comfortzone en evenwicht. Vaak hebben we de zogezegde verstoring zelf teweeg gebracht vanuit een ambitie, een honger naar zelfrealisatie en doelen die we willen bereiken. We willen een uitdaging grijpen; iets veranderen. We gaan uit balans vanuit onze behoefte aan het next level. Het onevenwicht is uiteindelijk bedoeld om op een hoger niveau weer in evenwicht te komen.

We zoeken als mens steeds verder naar antwoorden op onze vraagstukken. We willen onszelf en de wereld begrijpen en impact genereren. We zoeken een antwoord te vinden op onszelf en de ons omringende realiteit.

Via individuele coachings die in trajecten worden aangeboden, faciliteer ik graag mensen in hun persoonlijke zoektocht en leer-ervaring. Hierbij heb ikzelf een holistische insteek: ik faciliteer de zoektocht naar verbinding van het mentale, emotionele en fysieke.

Een andere manier van faciliteren zijn de workshops en lezingen waar het accent iets meer ligt op het brengen van inzicht en inspireren. Naargelang de context, is er ook een zeker groepsgebeuren mogelijk bij dit “leren” en wordt het een event met leuke vibes.

Inzicht breng ik de deelnemers door het aanbrengen en toegankelijk verhelderen van een selectie “denkkaders” uit de positieve psychologie en neurowetenschappen. Er zijn heel wat leuke modellen om gedrag van mensen en issues rond emotioneel, fysiek en mentaal welbevinden te duiden en ik licht graag de ins en outs van deze modellen toe.

Kortom, in tegenstelling tot scenario’s van coaching en bemiddeling, ligt in de workshops en lezingen het accent veel meer op psycho-educatie rond “fenomemen” waar veel mensen tegenaan lopen. In de individuele coachings werk ik veeleer client-centered en gaat alle aandacht naar de ervaring en betekenis van de cliënt. In workshops is dit dus minder het geval. Maar het is niet wit-zwart.

Om een paar voorbeelden te geven van thema’s die in opleidingen voorkomen: stress-hantering, motivatie-en concentratieproblematiek, communicatie-problematiek, conflicten in relaties. Algemene denkkaders kunnen verhelderend werken maar elke deelnemer wordt uitgenodigd er zijn eigen story van te maken en het model hanteerbaar/voelbaar te maken voor de eigen dagdagelijkse werkelijkheid.

Het gebeurt vaak dat na het volgen van een workshop, deelnemers nog individuele begeleiding vragen rond het thema. Aarzel niet me te contacteren indien je inschrijft en mij dan al jouw vraag voor te leggen. Op deze manier kan ik tijdens de workshop reeds specifieke informatie aanbrengen die aansluit bij het thema dat bij jou speelt.

Deelname aan een workshop of lezing dient op volledig vrijwillige basis te gebeuren en zoveel als mogelijk stem ik dus éérst af met de deelnemers omtrent de verwachtingen. Aan de workshops en lezingen op deze pagina vermeld, kan je vrij deelnemen op individuele basis. Het kan heel nuttig zijn deel te nemen tesamen met iemand uit jouw leef-werkomgeving waarmee je veel samenwerkt. Door de workshop samen te volgen, hebben jullie een gemeenschappelijk begrippenkader om over dagelijkse gebeurtenissen in gesprek te gaan en dus issues op te lossen.

Sommige workshops kunnen resorteren onder een typisch aanbod van opleiding/vorming en coaching, waarvoor bedrijven subsidies en premies ontvangen. Indien iets jou interesseert, kan je gerust bij HR van je werkgever aankloppen om te checken of zij deze subsidies willen aanspreken. Ben je zelf zaakvoeder dan kan het zeker lonen om te checken of je recht hebt op subsidies (KMO Portefeuille).

Over Trajecten

Trajecten is mijn persoonlijke getuigenis rond positiviteit, vertrouwen en moed. In enkele specifieke domeinen draag ik als psychologe graag mijn steentje bij aan de verzachting van onze samenleving. In de rol van certified coach en erkend bemiddelaar ondersteun ik mensen naar meer geluk, gezondheid en duurzaamheid.
Respect, know-how, aandacht en tijd zijn de pijlers die mijn ondersteuning als coach naar jou toe dragen. Ik geloof dat elke ontwikkeling en elk groeiproces beter gaat als we zorgzaam zijn en een mindset hebben om er zelf werk van te maken.
Er iets van maken, is de verantwoordelijkheid nemen en zelf keuzes maken. Ik bied trajecten waar mensen tot keuzes komen die écht erop zitten. Een ei leggen kan tijd vragen maar als het juist is, begint een mooi nieuw verhaal.

Contact info

Coachings, Wandelcoachings of Familiale Bemiddeling

  • Maandag08:30 - 22:00
  • Dinsdag08:30 - 22:00
  • Woensdag08:30 - 18:00
  • Donderdag07:30 - 21:00
  • Vrijdag07:30 - 21:00
  • Zaterdag13:30 - 21:00


© 2018 Trajecten. All Rights Reserved. Designed By TaG-webdesign