Coaching

Coaching iets voor jou?

“Help ! Ik zit vast !” of “Wat zou ik nu best doen ?” of “Ik ben eigenlijk ongelukkig in mijn situatie” of “Ik houd dit zo geen dag langer uit op het werk ... welke kant kan ik op ?”

We stellen onszelf soms lastige vragen en geraken niet verder. Vaak worstelen mensen met tegenstrijdigheden, koesteren ze verwachtingen en wensen ze zaken, die eigenlijk niet te rijmen vallen. We leven in een tijd van “veel van alles”. Door teveel gehunker naar al het bereikbare (en het onbereikbare), geraken mensen vast. Dit geeft ontzettend veel onrust en stress. Op momenten dat er teveel onrust ervaren wordt, is een coach aangewezen. Vaak is het een schakelmoment. Een moment om iets anders te doen.

Het aanpassen, inpassen en afstemmen op alles wat rondom je heen gebeurt, is geen evidentie. Bepaalde keuzes maken kan heel lastig zijn en doorzetten op de ingeslagen weg vereist soms massa’s moed. Wanneer de opties niet allemaal even duidelijk zijn, helpt coaching om het terrein helder te maken. Een goede coach is iemand die jou in een bepaalde zoektocht verder helpt, die samen met jou een nieuw, duidelijk traject uitstippelt. Mogelijks een subliem en spannend traject ! En een resultaat dat jou “gelukkiger” maakt.

Coaching gaat over mensen ondersteunen in verder bewegen en verder doorgaan naar iets dat béter voelt. De coach ondersteunt mensen in het emotionele proces bij moeilijke keuzes en bij aanvaarding. Aanvaarding is de énige keuze die er soms is. En de “verlies-ervaring” erbij nemen. Een goede coach brengt jou doelgericht in deze “ervaring”. Een goede coach laat je duidelijk zien wat jou niet gelukkig maakt(e). Maar typisch voor coaching: er wordt doorgeschakeld. We staan niet stil in dit afscheids-proces. De coach loodst jou naar wat je wél wil en wat voor jou bereikbaar is. In een coaching gaan we steeds op zoek naar het positieve dat te verwachten is. De finale focus ligt op de SHIFT, de dynamische “beweging” daarheen !

Alles wat loopbaan-problematiek betreft, kan worden opgenomen in een traject "loopbaanbegeleiding". Ik werk als erkend loopbaancoach samen met YourCoach. De trajecten zijn diepgaand en krachtig. Iedereen kan elk moment loopbaanbegeleiding krijgen: als je nog geen diploma op zak hebt, na een jaar werkervaring of eindeloopbaan. 

Via VDAB heb je elke 7 jaar, als werknemer of zelfstandige, recht op loopbaanbegeleiding met VDAB loopbaancheques. Voor 7 uur loopbaanbegeleiding betaal je dan slechts € 90.

 • Meer info over mijn coachingsmethode

  Een coach nemen is resoluut kiezen voor meer geluk en opkomen voor jezelf en een existentieel belang. Door te veel eisen en door extreme “druk”, raken mensen uit evenwicht. Ons buitenste ego stelt allerlei gedragingen om stand te houden terwijl het innerlijke zelf zich wegstopt en eigenlijk krimpt en stikt. Het groeiproces dat we allemaal idealiter doormaken zolang we leven, is een zoeken (en vechten) voor evenwicht. En een zoeken van de noodzakelijke vrede en rust voor het innerlijke zelf. De éne mens is van nature positiever ingesteld in de battles of life dan de andere. Een coach ondersteunt je in de battle op gebied van “doorgaan” en het positieve zien ... Een coach moedigt je aan om verder “jouw idee” te vormen en over te gaan tot actie. Na elke battle voor nieuw evenwicht, staat een mens sterker. Iedere keer groeien we. Coaching garandeert jou een mooie en gezonde groei als mens.

  Het komt immers iedereen eens voor: het gevoel er alleen voor te staan. Zélfs als je het nieuwe initiatief dat jou redding zal brengen al kent. Toch kom je niet écht vooruit. Er ontbreekt energie. De obstakels op de weg, de problemen lijken alleen maar groter te worden. In het zoeken naar verbetering en in het groeien als mens kan het heel spannend zijn.  Het stressniveau kan behoorlijk stijgen. Geen wonder dat mensen angstig zijn, veel teveel tobben en wakker liggen. Door omstandigheden niet in je kracht staan, maakt je steeds kwetsbaarder.

  De huidige maatschappij en de wereld waarin we meedraaien..., alles is zeer prikkelend, complex, zeer scherp en dwingend. Er is veel pure innerlijke kracht nodig om overeind te blijven. De uitdaging is om echt selectief te zijn en het eigen zelf aan te sterken. In onze samenleving is een zekere verharding aan de gang. Mensen eisen steeds meer van zichzelf omdat de omgeving deze eisen stelt. Maar de omgeving (onze huidige samenleving) geeft vaak niets wezenlijks terug om echt gelukkig van te worden. Onze ego’s worden groot in deze samenleving maar het inner self soms kleiner en niet van tel. Coaching draait dit beeld andersom. Coaching is aangewezen voor wie écht genoodzaakt is om eens aan de binnenkant te werken. “Interieur werken”.... De coach toetst naar jouw pure innerlijke kracht en jouw eigen creativiteit om te weten wat je te doen staat. In een moeilijke levens-fase een personal coach nemen, is écht geen overbodige luxe.

  Een coach is bovenal iemand die gelooft dat jij het zelf aankan en dat jij het wéét ... De coach vertrouwt erop dat jij alles hebt om jouw groei en evolutie te sturen.

  Eigenlijk ben ikzelf van nature nogal vrolijk en humoristisch ingesteld. Ik maak graag via associaties bepaalde zaken van de dagdagelijkse realiteit “luchtiger”. Daarnaast houd ik veel van beelden en beweging in de coachings. En ik zie graag een duurzaam effect van de coachings. Daartoe werk ik graag met iemand erbij uit jouw nabije omgeving. Mijn aanpak wil dus de nabij betrokken partijen van “jouw leven” (jouw zoektocht en battle) absoluut niet uitsluiten. Vraag gerust naar de mogelijkheden om samen met jou partner, familielid, collega... in een coaching te komen.

  Indien toepasselijk kunnen we binnen de coachings zeker af en toe een opstelling inlassen. Deze techniek laat toe dat je dichtbij de ervaring komt van je probleem. Door het voelen van deze ervaring, kan je intuïtie spreken. De techniek van “systemic constellations” kan voor jouw thema’s op vlak van privé-relaties, maar ook rond thema’s als loopbaan, management beslissingen, familiale issues ...

  Ik zie het als mijn missie mensen te ondersteunen om positief in het leven te staan. Mijn coaching-praktijk is mijn eigen getuigenis. Er komt af en toe een heftige storm op je af in het leven. Maar wat er ook gebeurt, het is steeds de moeite waard om te vertrouwen. Trust the positive approach.

Leven is topsport, dus tijd voor een coach!

Life- coaching

Life-coaching

Performance optimization

Loopbaanbegeleiding

 

Coaching for business

Coaching rond stress en burnout

Performance optimization

Coaching rond
"de kinderen"

Performance optimization

Studie-
coaching

Performance optimization

Coaching bij scheiding, rouw en verlies

Contact info

Over Trajecten

Trajecten is mijn persoonlijke getuigenis rond positiviteit, vertrouwen en moed. In enkele specifieke domeinen draag ik als psychologe graag mijn steentje bij aan de verzachting van onze samenleving. In de rol van certified coach, trainer en erkend bemiddelaar ondersteun ik mensen en bedrijven naar meer geluk, gezondheid en duurzaamheid.
Respect, know-how, aandacht en tijd zijn de pijlers die mijn ondersteuning als coach naar jou toe dragen. Ik geloof dat elke ontwikkeling en elk groeiproces beter gaat als we zorgzaam zijn en een mindset hebben om er zelf werk van te maken.
Er iets van maken, is verantwoordelijkheid nemen en zelf de keuzes maken. Een mooi nieuw verhaal kan ontstaan.

© 2023 Trajecten. All Rights Reserved. Designed By TaG-webdesign