Executive Coaching

Executive Coaching

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

 

Wat is Executive Coaching? Is dit geschikt voor een zelfstandig ondernemer ?

Jouw impact op de continue veranderingen

De omgeving in een bedrijf is continu in beweging. Verandering is de énige constante zowel intern als extern. Hetzelfde geldt op privé-vlak. Van jou als manager wordt verwacht dat je een positieve impact hebt. Jij moet overzicht bewaren en de beslissingen nemen. Soms moet je een effectieve beslissing nemen op basis van onvolledige informatie. Iedere dag moet jij je daarin bewijzen.

Jouw waarde als ondernemer of manager voor het bedrijf stijgt naarmate jij over meer "leadership" beschikt en meer impact genereert op de bedrijfs-resultaten door jouw correcte beslissingen. Jouw waarde daalt als je te lang twijfelt over beslissingen en inertie zich installeert. Medewerkers voelen in kritieke momenten de aarzeling. Gebrek aan strategie en tactiek is nefast voor de bedrijfsvoering.

Jouw strategische aanpak

Management vandaag is continu battlen met de chaos die op je afkomt. De druk om te volgen is vaak énorm. Van jou als manager wordt verwacht dat je niet volgt, maar visie hebt. Een sterke manager heeft inzicht in elke situatie en wéét wat er te doen staat om succes te behalen. Een gerespecteerde leidinggevende is pro-actief en stuurt strategisch juist. Daarnaast is hij/zij een expert in managen van mensen en relaties en is zelf als persoon veerkrachtig. Executive coaching ondersteunt jou op momenten dat dit alles managen niet zo evident is. Door coaching wordt je inzicht in de het change-traject van jouw team/bedrijf verdiept. Je wordt begeleid in het maken van juiste beslissingen en proces-matig implementeren ervan.

Van as-is naar to-be

Business individuele coaching, helpt jou om van as-is naar to-be te geraken. In de 1ste plaats dus sterk gericht op challengen van de status quo (A) van jezelf (OF de status quo van je team).

Ernà zoomen we in op definitie van je doelstellingen (B). In een verdere fase van het coaching-traject, komt het werken aan “de weg naar...”.

Eens we as-is (A) en to-be (B) bepaald hebben, kijken we samen naar de piste. Waar liggen de troeven ? Wat zijn de blokkades... Hoe nemen we de obstakels weg ? Waar vinden we “versnelling” ? Waar zit verborgen energie om sneller de doelen te bereiken?

Strategy & “human relations”... gedrag van mensen beïnvloeden vanuit jouw strategie

De building blocks bij executive coaching bij Trajecten, liggen veelal op tactisch vlak. Het vlak van de menselijke relaties. Welke effecten en reële impact heb jij daar als manager ? Op deze sociale laag gebeuren de dingen of gebeuren ze niet of onvoldoende. Sterke managers weten op de laag van de interpersoonlijke relaties de juiste bewegingen te brengen. Succes vloeit hieruit voort. Sterke managers hebben minder opstapelende negatieve stress juist omwille van hun vaardigheden op relationeel gebied. Zo’n Masters in Impact en Change, zijn bovenal masters in managen van mensen in verandering. Het scherp stellen van je E.Q. is deel van de coaching.

Indien nodig besteden we dus aandacht aan je relationele context in jouw bedrijf. Wat zijn daar de groei-mogelijkheden ? Voor individuele thema’s en lastige persoonlijke vragen is er steeds een professioneel klankbord. Een krachtige executive coaching laat geen thema’s liggen. Authentiek leiderschap met volledige connectie met je eigen binnenkant, is de énige manier om duurzaam te leiden.

De finale doelstelling van een coaching-traject is een beweging of mentale shift neer te zetten (transformational coaching). De coach ondersteunt jou als coachee in jouw transitie-proces.

Op volgende 5 domeinen wordt gewerkt om verandering en groei te bevorderen.

 

1/ Missie, visie en strategie.

Wil je als ondernemer of manager kritisch gechallenged worden door een coach ? Hoe is jouw denkkader/perceptie van de realiteit die jou omringt ? Wat maakt dat jij zo denkt ? Is het wel juist ? Welke big change is volgens jou nodig voor de toekomst ? En welke incremental changes ? Wil je gechallenged worden op jouw intuïtief weten en op jouw durf ? Heb je een eigen mission statement dat innovatief genoeg is ? Wil je lastige vragen krijgen omtrent jouw daadkracht en lef ? Kan het gaan over wat jij eigenlijk wil doen op jouw werk of absoluut niet meer wil doen ? En wat dan als je deze bedrijfs-context echt verlaat?

Heb je dringend nood aan een duidelijk beeld van wat er je nu eigenlijk te doen staat ? Is het tijd voor een focus op die snelweg van “as-is” naar “to-be”.

Bij Trajecten krijg jij de ruimte om visie te ontwikkelen. Ik lok jou uit je comfort-zone. En ik begeleid je om diep in jezelf op zoek te gaan naar de antwoorden op jouw vragen.

ð  Tijd en een goed plan brengt mensen tot grote realisaties. Je tekent gaandeweg een strategie uit voor iets nieuws en beters ! De te nemen route wordt indien nodig in detail uitgewerkt. We hebben het over wat je nu écht “ànders” zou gaan doen. Waarmee stop je nu definitief ? En waarvoor is het nu tijd dat je ermee begint ? We zoomen in op de timing en de SWOT van de te nemen piste. Er wordt ook gedacht aan “plan B”...

We onderzoeken scherp het eigen engagement om de shift te maken. Check waar passie nog kan versterkt worden. Je wordt door je coach begeleid in jouw omgang met eigen twijfels en alle mogelijke saboteurs die opduiken. Als coach zorg ik ervoor dat je in de ervaring komt van wat nodig is te doen. Dit garandeert jou dat je nà de coaching aan de slag gaat!

 

2/ Jouw leadership en people management

Zit je met vragen over “die rol” die jij speelt en die pet die je dagelijks opzet ? Wil je je directheid en assertiviteit als leider kracht bijzetten? Of zoek je eerder een balans tussen enerzijds jouw gevoel voor harmonie en anderzijds de harde ambitieuse targets?

Wil je jouw assertiviteit temperen en zoek je hoe je een méér vruchtbare relatie kan opbouwen met je medewerkers ? Zoek je jouw eigen stijl om communicatiever te zijn met de mensen?

Wat heb jijzelf nodig om authentiek te kunnen/durven leiden? Als jouw diepste kern jouw béste raadgever wordt, wat gebeurt er dan? Welk soort leider ben je in een chaotisch change-traject of in andere situaties van turbulentie en stress ? Welke context prefereer jij om mensen te leiden? Kan jij die context op duurzame manier naar je hand zetten?

Hoe zit het met jouw “controle” nu Het Nieuwe Werken overal opduikt? Ga je er als manager creatief mee om zodat het een troef wordt ? Welke grenzen stel jij?

Hoe manage je de generatieverschillen op de werkvloer en hoe houdt jij het team coherent samen met de vele “thuis-werkers”?

Hoe ga jij om met de burn-out problematiek?

Aarzel je op gebied delegeren en empoweren en zoek je dit om te buigen? Wat houdt je tegen?

Hoe zit het met jouw coachende vaardigheden? Hoe ga je te werk met negatieve feedback?

Waar zitten jouw valkuilen als je onpopulaire verander-trajecten moet leiden? Sluit je je oren voor de weerstand?

Hoe ga je te werk met medewerkers in jouw team die je gezag ondermijnen? Wat met de groep mensen die tegenwerken? Wat doe je als je in een machtsstrijdmet je medewerkers verzeild raakt?

Wat typeert jou als mens en hoe kan je dit inzetten om het engagement van je medewerkers te vergroten?

ð  In de coaching stellen we jouw tool-box samen om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. En dit vanuit jouw eigen business-strategie. Je leert gedrag van anderen lezen. Je leert eigen gedrag en communicatie af te stemmen op het verhaal van je medewerkers. “Jouw verbindingen” met je team worden beter van kwaliteit ! Vanuit die positieve verbinding kan je managen en écht assertief leiden. Een positieve management stijl is een stijl die positief impacteert. De coaching bij Trajecten toont jou je eigen sterktes om in crisis of grote verander-trajecten je team procesmatig (en niet sturend) te begeleiden richting het gewenste doel.

 

3/ Relaties en synergie.

Heb je voldoende kritisch inzicht op wie jij bent en hoe je met mensen omgaat?

Observeer jij wel scherp genoeg en voel jij je mensen voldoende aan?

Wens je een verbeter-plan rond de structuur en rollen binnen je team?

Welke communicatie-patronen hebben zich in jouw team geïnstalleerd? Heb je zicht op de machts-verhoudingen in je tea ? Hoe kan je het team meer zelfsturend make ?

Wat kan je doen als manager opdat medewerkers leren van elkaar ? Hoe zet je aan tot uitwisselen van feedbac ?

Hoe zet jij je meest ambitieuze types aan om toch collegiaal te zijn, kennis te sharen en anderen te “helpen ?

Welke “taal” hanteer jij typisch? Jouw typische uitdrukkingen al onder de loupe genomen? En weet je welk effect dat heeft op jouw relaties? Werkt jouw dagdagelijks taalgebruik als manager wel “motiverend” voor de anderen?

Hoe houd jij het ambassadorship van je medewerkers in stand?

Hoe communiceer jij als je stress hebt ? Hoe communiceer jij bij een geschil tussen jouw medewerkers? Op welke manier toon jij je empathie aan je medewerkers/klanten?

Hoe hanteer jij jouw eigen tekortkomingen en fouten die wellicht visibel zijn voor collega’s?

Welke werkwijze hanteren zodat nieuwkomers in het team hun draai vinden? Hoe bevorder je de collegialiteit in jouw team?

Hoe motiveer jij jouw mensen als de moed hen in de schoenen zinkt?

Wat is jouw aanpak bij medewerkers die duidelijk eronder doorgaan?

Wat doe jij als manager om medewerkers beter te laten samenwerken in crisis-situaties? Bemiddel jij in meetings op de juiste manier zodat de team-spirit behouden blijft of wakker jij onbewust “polarisering” en “competitiviteit” aan?

Hoe ontmijn je heftig conflict?

Heb jij wel voldoende vertrouwen in jouw medewerkers en zij in u?

Wat doe je met een medewerker die jouw positie wil?

Hoe vergroot je het vertrouwen en krediet van diegene die boven jou staat ? Hoe ga je om met polarisaties waarin je betrokken raakt en “aanlopen tegen muren”?

ð  Jij bent afhankelijk van je medewerkers in het team. De medewerkers zijn afhankelijk van elkaar. Meesterschap ontwikkelen op vlak van sociale relaties is de sleutel om door te groeien als manager. Invloed uitoefenen op de sociale relaties en de energie tussen mensen managen is een énorme uitdaging ! Wat zowieso aan de orde is op dit tactische vlak: authenticiteit, vertrouwen, aangepast communiceren, harmonie bevorderen en conflicten de-escaleren door adequaat te bemiddelen.

 

4/ Zelfzorg en stress.

Verdrinken??

“Zoek” jij constant tijd en energie?

Probleem als carrière-gerichte vader met grenzen afbakenen voor familie?

Is er géén vrije tijd meer?

Is de grens helemaal weg tot waar je wil gaan om je te bewijzen in het leven?

Zijn er nog passies? Teveel? Te weinig?

Heb je last van concentratie- en slaapstoornissen ?

Pieker jij vaak over de zorgen op het werk ? Overshooting op gebied van betrokkenheid en verantwoordelijkheid ?

Lijden jouw prestaties onder het feit dat je fysiek niet in form bent ?

Ben jij stééds altijd en overal spilfiguur en “motor” en voel je de je machine rust nodig heeft ?

Heb jij fysiek en mentaal je eigen grenzen al ontdekt in deze ratrace ? Zit een burn-out op de loer ?

Wat zal je doen om de burn-out af te wenden ? Hoe zal je jouw work-life balance behouden ?

Vind je geen kansen tot échte rust en piece of mind ? Helpt niets nog om “de druk” van je af te zetten ? Hoor je de feedback van je lichaam nog ?

Zoek je een kritisch klankbord om het geheel te overschouwen ... ?

Verloochen je in deze job in dit bedrijf jezelf, op gebied van fundamentele waarden ?

ð  Pure zelfzorg wordt vaak vergeten in periodes waar battle en chaos het énige is wat jou constant omringt. De combinatie van complexiteit privé én complexiteit werk, is voor veel managers een onmenselijke last om dagelijks te dragen. Eens je in chronische overbelasting verzeild geraakt, helpt je brein je absoluut niet vooruit. Integendeel. Een alarmcentrale in je brein, met redelijk dwaze biologische mechanismen, duwt je in steeds meer impulsiviteit en steeds slechtere besluitvorming. Het teveel aan stress saboteert op de duur je gehele functioneren. Negatieve denkcirkels en gebrek aan focus en creativiteit zijn het resultaat.

ð  Je zoekt dus best dringend een RESET-knop !!! Dit wil zeggen: jezelf terug vinden in die chaos.  Coaching van managers op dit thema brengt hen bij een antwoord op de vraag waaraan ze eigenlijk loyaal willen zijn?

 

5/ Talent en groei.

Heb jij voldoende voeling met jouw potentieel, al jouw persoonlijke talenten en jouw eigen  veranderpotentieel ?

Gaat “asset management” steeds over geld maar nooit eens over jouw persoonlijke troeven (talenten) die nog slapen en niet uitgespeeld zijn ?

Ontbreekt het jou soms aan een gezonde dosis zelfvertrouwen om een moeilijke meeting te beginnen ?

Zoek je een klankbord rond jouw valkuilen wanneer je evaluatie-gesprekken voert ? Zoek jij technieken om je gesprekken meer diepgang te geven en tot de kern te kunnen gaan ?

Voel je dat je in je communicatie vaak doorslaat naar de kant van teveel arrogantie, te weinig empathie (of andersom) ?

Lastige collega’s ... en je bent op zoek naar een overlevings-strategie ? Hoe bouw je met de moeilijkste mensen een professionele relatie op ? Hoe doorbreek je barrières bij mensen ?

Wil je weten waar en hoe je nog kan groeien als mens ?

Wens je een klankbord rond jouw bewijsdrang en perfectionisme ? Hoe krijg jij het gedoseerd ?

Wens je jouw onderhandelings-stijl een boost te geven ?

Wil je vinden waar er nog kracht ligt, binnenin jezelf, om iets speciaals te doen dat vooral voldoening brengt voor jezelf ?

Heb je énig idee wat jouw persoonlijke levens-missie is ?

Zijn mogelijke loopbaan-pistes duidelijk in kaart gebracht ?

ð  Denk nooit dat het te laat is voor jou om nog nieuwe dingen te leren en te doen.  Denk nooit dat het te laat is om meer “nieuws” uit jezelf te halen.

ð  Coaching ondersteunt jou op gebied van persoonlijk zelfbeeld en verdere uitbouw/opbouw van je diepe kern. Met indien noodzakelijk afbouw van een ego dat afgedaan heeft.

ð  Thema’s als talent en passie komen aan bod. Bottom-line gaat het over jouw “WHY”. 

ð  Om stevig te staan als manager van veranderingen, dien je éérst zelf over een groot vertrouwen, énorme dynamiek, hoge flexibiliteit en veerkracht te beschikken. Op het einde van een executive coaching zijn dit geen holle woorden meer. Je hebt het besturings-systeem van jouw eigen groei op punt gesteld. Rest enkel nog om bepaalde kansen tot groeien daadwerkelijk te nemen. Daarnaast jezelf toeleggen op inoefenen van nieuwe skills naar “meesterschap”.

 Voor wie ?

Executive coaching is voor elke ondernemer, manager of leidinggevende die op zoek is naar inzichten, veerkracht & groei voor zichzelf binnen de context van zijn/haar bedrijf. Ik bied ondersteuning voor leiding gevenden, project managers, lead consultants, managers, directies, kaderleden, zelfstandigen ... in de zoektocht naar de "eigen drivers", visie, impact en resultaat.

Executive coaching is gericht op het coachen van professionals in bedrijfs-omgevingen met veel veranderingen, onvoorspelbaarheid, extreme druk, extreme competitie ... soms ook ‘negativiteit’ en ‘toxiciteit’. In een persoonlijk traject krijgt de coachee een kans om een aangepaste persoonlijke strategie te ontwikkelen. Ik daag je uit om jouw functioneren op een hoger niveau te tillen. Samen met de coachee worden nieuwe ideeën gekoppeld aan concrete acties. Elke actie die voortvloeit uit deze coaching, zal sturen naar meer uit zichzelf halen voor de job, succesvol door-groeien als mens en happy zijn op professioneel gebied.

 “Individuele coaching”

Ter bevordering van inzicht in persoonlijke thema’s en boosten van veerkracht & daadkracht. De VDAB Loopbaancheques worden aanvaard indien het traject specifieke loopbaan-vragen behandelt.

“Teamcoaching”

In groepjes van maximum 8 personen neem ik als coach de leiding, zodat een prangende vraag efficiënt opgelost wordt. “Shared meaning” staat centraal. Dankzij een geslaagde teamcoaching ontstaat meer begrip voor het gedrag van collega’s. De onderlinge samenwerking is versterkt. Er worden afspraken gemaakt rond concrete acties om de synergie te bevorderen. Méér synergie werpt vruchten af op gebied van productiviteit, loyauteit, fun en geluk op het werk.

Gekende invalshoeken om een teamcoaching op te starten zijn:

 1. gebrek aan focus op de gezamelijke doelstellingen en te weinig energie bij medewerkers om de obstakels weg te werken en negativiteit om te buigen
 2. noodzaak om diepgang te brengen op gebied menselijke relaties en inzicht in ieders talent, energie en waarde
 3. gebrek aan structuur binnen het team en onduidelijkheid hoe de “zelfsturing van het team” tot stand te brengen
 4. noodzaak om oplossings gericht te werken in plaats van probleem gericht

Andere redenen om teamcoaching op te starten zijn: 

 • Aanhoudende werk-druk vermindert de veerkracht en de concrete prestaties
 • Onenigheid in het team omtrent prioriteiten, aanpak projecten, etc ...
 • Integratie van (tijdelijke) medewerkers vanuit andere teams zorgt voor issues/conflicten
 • Change-processen op hoger niveau in de organisatie bemoeilijken het engagement
 • Competitie binnen het team ... “zelfsturend team” lukt niet
 • Dysfunctioneren van het team omwille van te weinig verbinding tussen medewerkers
 • Onderpresteerders ondermijnen de resultaten
 • Samenwerking externe teams verloopt moeilijk en dreigt te escaleren
 • Inmenging directies andere afdelingen ondermijnt de cohesie; verloop van afdelings-hoofden
 • Onzekerheid omtrent verder bestaan van de activiteit paralyseert het team

Teams maken deel uit van lerende organisaties. Teams dienen flexibel en agile te reageren in de complexe bedrijfscontext, net zoals de mensen. Maar zoals de mensen hebben ze last van de continue druk en chronische stress. Zo lopen teams VAST. Via coaching krijgen ze een duwtje in de rug om een shift te maken en te groeien !

Teamcoachingen hebben doorgaans tot doelstelling om diepgang te creëren op gebied samenwerken en engagement. Dit omvat dan: begrijpen persoonlijkheden, bewustworden rollen en verantwoordelijkheden, focussen op gezamelijk doel en versterken van het communiceren en “samen werken” rond dat gemeenschappelijk doel.

Werkwijze

Werkwijze individueel

Executive coachings op vraag van bedrijven, volgen een vast stramien. Er wordt éérst een intake-gesprek gehouden met de coach, coachee en zijn/haar manager. De coachingssessies zijn een vertrouwelijk traject tussen coach en coachee en sluiten af met een outtake-gesprek opnieuw met 3 partijen.

Intake-gesprek: Als coach fungeer ik in dit gesprek bemiddelend om zo te komen tot een gedeelde visie op het coaching-thema. We analyseren de leer-context en de veiligheid binnen het bedrijf voor de coachee. Er wordt een contract door alle partijen ondertekend met vermelding van de coaching-vraag. De verantwoordelijkheden worden duidelijk gesteld. Ik geef de verwachtingen aan voor de manager: fungeren als positief draagvlak, regelmatig verbindende feedback geven en informele stimulansen geven.

Coachingsessies: In de coachings fungeer ik als proces-begeleider van de medewerker. Het vertrouwen in het proces en het engagement van de coachee is primordiaal. Als coach zorg ik ervoor dat het potentieel van de coachee aangesproken wordt. Ik spiegel en ben klankbord. De coachee wordt geconfronteerd met zijn acties en de gevolgen ervan. Zelfleiderschap is de rode draad van de sessies. Ik stel pertinente vragen die stimuleren om dieper te graven en om nieuwe inzichten te vinden. De verantwoordelijkheid tot transformatie ligt bij de coachee. Na elke sessie wordt de coachee verwacht nota’s te maken in een persoonlijk logboek. Van een nieuw inzicht en een “mental shift”, schakel ik door naar nieuwe concrete acties waarmee de coachee nà de sessie aan de slag gaat.

Outtake-gesprek: We zitten rond de tafel en de coachee vat samen wat er bereikt is. Als coach stel ik toetsende vragen om de evaluatie van het traject te faciliteren. Er wordt gesproken in termen van concreet nieuw verworven “gedrag” en de gevolgen daarvan. Ik coach de partijen op het actie-plan dat voorligt en op gebied van de transfer van het geleerde in diverse situaties op langere termijn. De positief waarderende attitude van alle partijen op de werkvloer wordt opnieuw benadrukt.

Tarief Executive Coaching: 100 €/uur excl. BTW. VDAB Loopbaancheques worden aanvaard.

Jouw individueel traject kan zeker betaald worden via VDAB-Loopbaancheques. Het idee en de motivatie dient wel volledig van jouw te komen om gecoacht te worden en de coaching verloopt dan volledig los van jouw werkgever zonder ook maar énige link. Een traject van loopbaanbegeleiding via VDAB is per definitie een initiatief van de persoon zelf. Ik werk als erkend loopbaancoach samen met YourCoach. Ik aanvaard loopbaancheques indien bij intake de “loopbaanvragen” duidelijk gesteld worden en deze de rode draad vormen van jouw coaching-traject. De VDAB-Loopbaancheques zijn zowel voor werknemers (privé en openbare sector) als voor freelancers en ondernemers. Op de website van de VDAB vind je alle info. Bij twijfel of je recht hebt op loopbaancheques kan je mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of gewoon bellen naar dit nummer bij VDAB: 02 506 12 05.

Voor meer info klik hier.

Werkwijze teamcoaching:

De werkwijze bij teamcoaching is ad-hoc af te stemmen. Een element is steeds aanwezig en wordt sterk bewaakt: de veilige leer-omgeving. Het “maatwerk” aangeboden in teamcoaching is cognitief, fysiek en energetisch.

Tarief Teamcoaching: Intake gesprek met opdrachtgever 90 €/uur excl. BTW waarbij de doelstelling, samenstelling van de groep besproken wordt. Ook de samenhang met andere leer-trajecten en transities in de organisatie wordt door de klant toegelicht. We bespreken mogelijke doorlooptijd van het project en tarief.

Afspraken maken

Mijn coaching-praktijk bevindt zich in Tildonk. Maar elke week op regelmatige tijdstippen vind je mij terug in groepspraktijken zoals De Kruin in Tildonk en Het Appèl in Zemst. Andere locaties waar ik face to face coachings aanbied zijn Leuven en Gent. Bepaalde klanten prefereren coaching via skype; dit behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden ! 

Kom je makkelijker tot rust in de natuur, dan plannen we wandelcoachings in. De Natuur is een snelweg om tot inzichten te komen en visie te ontwikkelen.

Stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel 0484/771.091 voor een afspraak. Dan bespreken we op welke locatie gewerkt wordt.

 

Over Trajecten

Trajecten is mijn persoonlijke getuigenis rond positiviteit, vertrouwen en moed. In enkele specifieke domeinen draag ik als psychologe graag mijn steentje bij aan de verzachting van onze samenleving. In de rol van coach en bemiddelaar ondersteun ik mensen naar meer geluk, gezondheid en duurzaamheid.

Contact info

Consultaties

 • MaandagOp afspraak
 • Dinsdag13:00 - 22:00 @ Het Appèl in Zemst (Mechelen)
 • Woensdag16:00 - 21:00 @ De Kruin in Tildonk (Haacht)
 • Donderdag16:00 - 21:00 @ De Kruin in Tildonk (Haacht)
 • VrijdagOp afspraak
 • Zaterdag13:00 - 20:00 @ Het Appèl in Zemst (Mechelen)
 • ZondagOp afspraak
© 2018 Trajecten. All Rights Reserved. Designed By TaG-webdesign