Coaching rond stress en burnout

Coaching rond stress en burnout

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Werkwijze coaching op Stress, Burn-out, Bore-out en Learn-out

Uiteraard bekijken we in deze coaching rond stress al jouw “stressoren” en energielekken. Jouw diverse rollen en verantwoordelijkheden brengen we eventueel in een opstelling tot leven. Jouw temperament en jouw persoonlijkheid met kwaliteiten en valkuilen wordt in kaart gebracht. Deze initiële inventarisatie is noodzakelijk. Maar de coaching op jouw diepere persoonlijke lagen eronder, zal niet via lijstjes gebeuren.

Spanning, zenuwen en stress is “jouw reactie” op de werkelijkheid. Als je “chronisch” hoge stress ervaart, neemt deze reactie van je brein jou bijna helemaal in beslag. Daardoor kan je minder en minder goed op een wijze manier denken en beslissen. Je “gealarmeerd” brein reageert meer en meer impulsief, niet doelgericht en negatief. Het risico is reëel om in een negatieve spiraal terecht te komen en een burn-out. Want de stress is steeds verder toegenomen. Geen recuperatie momenten meer. Je geeft steeds meer inspanning om toch maar juist te denken en te handelen. Toch neem je steeds méér foute beslissingen. Je voelt dat je de controle verliest en je twijfelt aan jezelf. Als resultaat wordt je ziek.

In deze coaching ondersteun ik jou om in de diepere lagen van jezelf op zoek te gaan.

Ons stresseren of zorgen op de nek halen, is een logische reactie op angsten. Je maakt je zorgen over iets vanuit angsten. Vanuit de angsten begint het ego enorm veel moeite te doen. In de coaching krijg je zicht op de zorgen die je je maakt en al de moeite die je je geeft. Waarvoor sloof je je uit ?

Mensen, jong en oud, lijden chronisch onder teveel stress omdat ze teveel moeite doen om te “krijgen” voor hun ego. Ofwel moeite doen op existentieel vlak: controle en grip krijgen. Ofwel moeite doen op relationeel gebied. In functie van “krijgen van”... aandacht, positieve sociale bevestiging, status, liefde en erkenning. Ofwel moeite doen op financieel/materieel gebied. Je slooft je uit om daar zekerheid te krijgen (genoeg te hebben). Alle menselijke velden van “moeite doen” (tot soms in het extreme), zijn met elkaar verbonden. Als mensen tot in het extreme moeite doen, geraken ze totaal uitgeput en worden ze ziek.

Eén van de denkkaders waarmee gewerkt wordt bij stress-klachten, gaat over jouw connectie met je inner-self. Jouw diepe kern IS kennis, levens-wijsheid, vrede en rust. In de coaching proberen we daarnaar te luisteren. En daarnaast gaan we aan de slag met jouw EGO en je cognities en logische “gedachten-gangen”... Zovele overtuigingen hoeveel je wil/moet en kàn krijgen. Er is zoveel soms dat een mens wil bewijzen. Zichzelf tonen en “zichzelf bewijzen” in zoveel !! Waar is de grens voor jou ? Is de grens verlegd geweest ? Is ze verdwenen ?!

Hoe angstig ben je om niet genoeg te krijgen? Hoe voelt het om je ergens niet genoeg te kunnen bewijzen? We bekijken de patronen van gedrag die je stelt om te krijgen. Wat doe je als je verwacht maar niet krijgt ? Wat wil je eigenlijk echt krijgen om je O.K. te voelen. Waarmee kan jij genoegen nemen ? Wat gebeurt met jou als je in het leven krijgt waar je niet om vroeg ? Wat doe je dan allemaal vanuit deze fundamentele spanning en stress ? Kan je dat besturen ? Als je niet stuurt, wat doe je dan wel?

We observeren jouw argumentatie en gedrag in diverse situaties en wat er eigenlijk met jou gebeurt. In de coaching brengen we jouw dilemma’s tot leven en je ervaart je onrust. We evalueren al de grote en kleine beslissingen die je neemt voor je ego.

Daarnaast is er het fenomeno-logische...  Wat zegt je intuïtieve weten... je lichaam...? Is daar wijsheid te halen en informatie om te sturen op gebied van stress??? Heeft jouw diepste kern hetzelfde nodig als jouw ego ? Wat ? En wat heeft je lichaam nodig ? Heb jij nog aandacht hoe je alle stress lijfelijk ervaart ? Als we alle aandacht daar eens brengen. Naar binnen bij jezelf. Welke keuzes worden dan gemaakt ? Is er nog voldoende contact en connectie met je eigen beleving en wat je écht nodig hebt?

Het Batesoniaanse model over “waarden”, Karasek over burn-out en werkgeluk, R.E.T (rationeel emotieve training), NLP, mindfulness, contextuele benadering, zelfbeeld, talent & passie, perfectionisme en faalangst en diverse fenomenologische technieken zijn de pijlers van de coaching-trajecten rond stress-problematiek. Meer info over mijn werkwijze coaching. Klik hier.

Praktisch

Bij de begeleidingen van chronische stress-klachten (of in een traject van re-integratie na zware ziekte of burn-out), wordt gestart met een open intake-gesprek van 50 minuten.

De intake kost 60 € en heeft tot doel:

  • Persoonlijke kennismaking (breng eventueel een korte tekst mee die je verhaal bondig omvat)
  • 1ste zicht/analyse op jouw problematiek... stress-bronnen en energielekken
  • Eventueel toelichting van stress-assessment en invullen vragenlijst.

 

Verdere sessies worden, in samenspraak, verder ingepland per 1.5 uur. Het tarief voor deze sessies van 1.5 uur voor een cliënt alleen, bedraagt 85 €. Indien de vragen waarmee jij worstelt inhoudelijk overeenstemmen met een "loopbaanbegeleiding", worden de VDAB Loopbaancheques aanvaard.

Er wordt samen bekeken of er op locaties in de vrije natuur gewerkt kan worden of op creatieve manier met materiaal. Als coach stem ik met jou af welke kanalen het best resoneren. Indien gewenst worden extra hulp-middelen ingeschakeld zoals Talent scans en tools van Het Instituut voor Duurzaam HR en dergelijke.

De duurzame SHIFT en verankering van alles wat als “eye-opener” ervaren werd, staat centraal. Opvolging en terugvalpreventie op langere termijn kan besproken worden. Wat te doen als er een paar maanden later gebeurtenissen voorvallen, die het oude stress-patroon opnieuw activeren?

 

De begeleiding van jouw omgeving:

De begeleiding van personen in jouw directe omgeving thuis wordt eveneens bekeken. Meerdere partijen kunnen deelnemen aan de coaching-sessies en zijn zeker welkom! Stress thuis is meestal niet een probleem dat tot 1 persoon beperkt is . . . Het “gebrek aan synergie” van de gezinsleden thuis is vaak een eye-opener. Iedereen heeft hoge verwachtingen rond togetherness thuis en piece of mind ... Maar de groep slaagt er niet in. De leef-gewoontes, manier van communiceren met elkaar en de diepere lagen van het “samenleven” kunnen aan bod komen in deze coachings!

Daarnaast kijken we hoe ieder zich binnenin voedt... op gebied emotionele verbinding met elkaar, “thuisgevoel”, ... maar ook hobbies en passies en sociaal leven. Wat zijn zoal de “opladers” van de 4 delen: lichaam, hart, geest en ziel ? Op het organisationele & relationele vlak thuis liggen vaak veel instrumenten tot verandering van de stress. Ook op het vlak van zingeving en “waarden”.

De aanpak rond het thema stress bij meerdere personen die samenleven, steunt op relationele bemiddelings-technieken.

Op het werk zijn het eveneens meestal meerdere personen, die in dezelfde stress-situatie gegijzeld zitten. In de intake bespreken we op welke manier andere partijen kunnen betrokken worden.

Het tarief voor een sessie van 1.5 uur voor 2 cliënten tesamen (partners) bedraagt 100 €.

Indicaties – voor wie zijn mijn stress-coachings bestemd?

Snel panikeren ? Ongenietbaar ? Prikkelbaar ? Innerlijke onrust en slapeloosheid ? Geef je heel veel energie “weg” en laad je jezelf onvoldoende op? Zie jij aan je tiener dat hij/zij constant vermoeid en lusteloos rondloopt ? Of het je als moeder eerder de indruk dat je kind zich vergaloppeert in de ratrace voor tieners ? Zou je wensen dat er een “reset” knop was voor iedereen thuis en alles 3 versnellingen trager ging ? Zie jij aan je echtgenoot al jaren dat er geen positieve energie meer stroomt maar enkel zuchten en klagen ?

Heb jijzelf geen tijd of ruimte voor een beetje “me-time” en échte zelfzorg? Is het onmogelijk geworden de dosis druk naar je hand te zetten... alles continu overdosis? De gevolgen laten zich snel voelen. De digitale versnelling, het continu multi-tasken en het hollen voor deadlines ... Continue stress leidt je tot uitputting ! Maar jij voelt je gegijzeld in een situatie waarin je moet verder meedraaien ! Hoe zet jij deze ratrace, die jou persoonlijk bedreigt, naar jouw hand ? We werken preventief om erger te voorkomen. Samen vinden we de tools zodat jij beter kan aansturen en de baas blijft over alles.

Je bevindt je al in een burn-out (overloaded) of bore-out (door “stresserende verveling”) ? Ik bied burn-out zorgprogramma’s op maat. Een mix voor jou persoonlijk van: persoonlijk inzicht, inspiratie, energie, zelfwaardering, houvast, healing en toegewijde actie. Ik  “bemiddel” ook met de betrokkenen in jouw privésfeer thuis. We maken dan samen een plan van aanpak op. Goede afspraken in jouw thuis-situatie kunnen voorkomen dat er een herval optreedt. Als coach zorg ik ervoor dat er een engagement ontstaat bij de omgeving om het evenwicht te bewaken.

Schoolmoe ? Bore-out en afgestompt van verveling ? Elke mentale inspanning of moeten bijleren is je “teveel” op het werk ? Er is via coaching steeds een piste mogelijk, om weer open staan voor nieuwe dingen en voor mentale vitaliteit, persoonlijke groei & vooruitgang.

Neem contact

Mijn coaching-praktijk bevindt zich in Tildonk. Ik geef ook coachings in Leuven en Gent.

Elke week op dinsdag en zaterdag vind je mij terug in groepspraktijk Het Appèl te Zemst (Mechelen) en op woensdag en donderdagavond in De Kruin te Tildonk.

Stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel 0484/771.091 voor een afspraak.

Afhankelijk van jouw specifieke vraag, wordt beslist of het traject al dan niet met de VDAB Loopbaancheques kan vergoed worden. Enkel en alleen als de rode draad van het traject een "loopbaan-kwestie" is, kan met de VDAB-loopbaancheques gewerkt worden !

 

Over Trajecten

Trajecten is mijn persoonlijke getuigenis rond positiviteit, vertrouwen en moed. In enkele specifieke domeinen draag ik als psychologe graag mijn steentje bij aan de verzachting van onze samenleving. In de rol van coach en bemiddelaar ondersteun ik mensen naar meer geluk, gezondheid en duurzaamheid.

Contact info

Consultaties

  • MaandagOp afspraak
  • Dinsdag13:00 - 22:00 @ Het Appèl in Zemst (Mechelen)
  • Woensdag16:00 - 21:00 @ De Kruin in Tildonk (Haacht)
  • Donderdag16:00 - 21:00 @ De Kruin in Tildonk (Haacht)
  • VrijdagOp afspraak
  • Zaterdag13:00 - 20:00 @ Het Appèl in Zemst (Mechelen)
  • ZondagOp afspraak
© 2018 Trajecten. All Rights Reserved. Designed By TaG-webdesign